MENU
Aula_close Layer 1

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport 2020 for Aalborg Kommunes skolevæsen

I rapporten finder du en række nøgletal, der fortæller noget om kvaliteten af kommunens skolevæsen. 

Læs kvalitetsrapporten her.

Læs bilag her - indeholder data for Gl. Lindholm Skole. 

Kvalitetsrapporten giver et samlet overblik over de væsentligste områder for vurderingen af Aalborg Kommunes folkeskole. Kvalitetsrapporten fungerer dermed som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skolerne.

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende:

1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
   

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 • Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
   

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 • Elevernes trivsel skal øges.
   

Efter en bred involverende proces besluttede Skoleudvalget i 2015 Visionen for folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Visionen er Aalborg Kommunes fortolkning af de nationale mål og resultatmål. Visionen lyder ”Noget at have det i” og udgør arbejdsgrundlaget for skolerne. Visionens mål lyder:

 • Alle elever bliver dygtigere hver dag
 • Alle elever har mod på at deltage i verden
 • Alle har en ven i skolen
 • Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
 • Alle ansatte arbejder systematisk med at skabe læring og trivsel
   

De nationalt fastsatte mål og resultatmål og visionen udgør det centrale grundlag for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige og trivselsmæssige niveau.