MENU
Aula_close Layer 1

GDPR

Oplysningspligt i Skoleforvaltningen

Hvordan vi behandler dine og dit barn/børns personoplysninger

Aalborg Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Når vi behandler oplysninger om dig/dit barn, har vi ifølge databeskyttelsesreglerne pligt til at orientere dig om en række forhold.

Skoleforvaltningen skal i den forbindelse give dig følgende oplysninger:

1. Skoleforvaltningen er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Modtagere af dine personoplysninger
5. Opbevaring af dine personoplysninger
6. Dine rettigheder
7. Klageadgang

På følgende link kan du finde en nærmere uddybning af de oplysninger, som vi skal give dig:
https://www.aalborg.dk/oplysningspligt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.