Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

I-klasserne

 

Forsidefoto-børn i naturen

 

Du kan kontakte I-klasserne her:

  • Lars Bo Kristensen (Ledelse, specialafsnittet): 93 52 03 40
  • I-Klasser: 20 65 71 74

Hvis du vil vide mere om I-klasserne, så læs videre herunder.

 

 

I-klasserne

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Hvem vi er

Vi har 4 klasser og i alt kan der være 32 elever. Lige fra 0. klasse til 10. klasse. Vi har klasser for os selv, men er en del af hele skolen.

Vi er delt i en yngste afdeling med elever fra 0. til 6. klasse og en ældste afdeling med elever fra 7. – 10. klasse. Fælles for alle eleverne er, at de alle har generelle indlærings-vanskeligheder.

Der er 5 lærere og 2 pædagoger.

Mia 9 år elev i 3i

 

”Jeg har lært at læse, mens jeg har været her. Jeg har virkelig fået lyst til at læse. Jeg glemte det hele tiden på den gamle skole. Jeg vidste ikke hvad der stod. Det var kun 2 bogstaver nu kan jeg læse mange ord.”

Mia 9 år, elev i 3i.

 

Fritidstilbud

For de mindste elever gives der fra skolen tilbud om dus-ordning, med åbent fra 14.00 – 17.00 hver dag. Opgaven varetages af de pædagoger, som også er en stor del af skoledagen sammen med børnene.
I dus støttes der op om skolens fokuspunkter, og der er derudover et øget fokus på fællesskaber og socialt samvær. Børnene har i højere grad indflydelse på dagen i dus, og de aktiviteter som bliver tilbudt. Nogle aktiviteter er dog et fast tilbud, som f.eks. svømning hver uge, og deltagelse i Aalborg filmklub osv.

For de ældre børn er der mulighed for indskrivning i Lindholm fritidscenter, som ligger ikke langt fra skolen. Her er der oprettet en special gruppe med normering til at tilgodese de børn, som kommer fra vores klasser.

Det er vigtigt at lære noget.

I vores klasser har alle brug for mere hjælp til at lære, end man kan få i almenskolen. 
Derfor er der ikke så mange elever i klasserne. 
Og derfor har alle underviserne stor erfaring i og viden om at støtte hver elev til at blive bedre.


Det er vigtigt at have det godt i skolen.

Alle har brug for at have venner og gode klassekammerater. Hos os er der gode klassekammerater, men selvfølgelig kan man blive uvenner og have brug for hjælp til at blive gode venner igen. Så får man hjælp af de voksne.


Og så skal det også være sjovt at gå i skole.

Derfor har vi blandt andet oplevelser og ture sammen.
Lejrskole for alle én gang om året.
Frikvarterer med boldspil, hygge og lege. For Yngste afdeling udendørs.
Og meget mere.

Camilla 10. kl.

”Det var svært at følge med i den gamle klasse. Jeg er blevet meget bedre til både dansk, matematik og engelsk. Jeg hadede faktisk at gå i skole før. Jeg følte mig ensom og alene. Der var engang en pige, der tog mit hæfte med forkerte matematikstykker og viste til hele klassen. Der blev jeg rigtig ked af det.”  

Camilla 10. klasse

”Da jeg kom kunne jeg ikke engang skrive 4 linjer. Efter 9. klasse fik jeg 4 til Skriftlig Dansk Fremstilling. I matematik kunne jeg kun plusse da jeg kom. I dag kan jeg alle regnearterne”. UU-vejlederen og lærerne har været rigtigt gode til at hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg gerne vil. Jeg kunne godt tænke mig at blive SOSU-assistent og jeg skal praktik som SOSU-assistent. Jeg har kun gode ting at sige om klassen. Man føler sig aldrig udenfor. Man kommer helt klart til at lære noget ved at gå der. Derudover får man også en masse venskaber”.

Marcus 13 år

Marcus 13 år

 

"Jeg er blevet bedre til at læse og regne og det at jeg kan lave noget. På min gamle skole kunne jeg ikke lave noget som helst. Der kiggede jeg bare på min iPad og spillede hele tiden. Så jeg lavede ikke opgaver. Her bliver jeg hjulpet. Nogle gange hjælper jeg pedellerne med at arbejde og salte. Jeg har mange venner, det er dejligt."
Marcus 13 år