Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS A - 0. klasserne

Velkommen til DUS A for 0. klasserne

 Vi vil gerne byde alle nye børn, forældre og søskende hjertelig velkommen i 0. klassehuset. 

DUS A legeplads og Dus bygning

Kontakt: Se separat menupunkt!

Åbningstider: Se separat menupunkt!

Pædagogisk leder/DUS-fællesleder:

 • Sandie Jellesen

Personale

 • Anni Rold Kristensen: Afdelingsleder i DUS A og B (37 timer)
 • Lars Jensen: Pædagogmedhjælper (30 timer)
 • Christian Madsen: Pædagog (37 timer)
 • Müjgen Kayatuz: Pædagogmedhjælper (35 timer)
 • Eleonora Isabella Nielsen: Pædagog (34 timer)
 • Karin Bengtsen: Flex-job (20 timer)

Foruden den faste stab vil der indimellem også være studerende fra bl.a. seminariet og personer i jobtræning. I vil blive informeret, når dette er tilfældet.

Fysisk

Fysisk er vi placeret i en af skolens ældste bygninger, der fremstår charmerende med mange små rum, hvor børnene kan lege. DUS'sen er placeret i samme hus som skolens børnehaveklasse. Det tror vi giver den optimale tryghed for børnene. Bag DUS A har vi en stor naturlegeplads. 

1. klasserne, DUS B, holder til i Dus B, som er placeret overfor. I foråret begynder vi at følge børnene over i 1. klassehuset, for at de kan få et indtryk af huset. Vi tilstræber at der altid følger et kendt ansigt fra DUS A med børnene, når de starter i 1. klasse.

I kan som regel komme til at snakke med kontaktpersonerne i Jeres barns gruppe, men er der ikke nogen, kan I altid snakke med det andet personale, der er til stede. Har I noget specielt omkring Jeres barn, er vi til rådighed.

Vi har samlet børnene i et børnehaveklassehus bl.a. for at kunne give dem en rolig og tryg start, både i DUS'sen og skolen. De kan dog også lege med børnene fra 1. klasse, for vores legeplads er den samme, og de kan frit gå over og lege i deres lokaler, efter aftale med de voksne.

Samarbejde med skolen

Vi samarbejder tæt med børnehaveklasse-lederne om børnene. Vi synes, det er vigtigt for alle parter at have et tæt samarbejde omkring børnene, for at give dem tryghed.

En del af DUS'sens timer bliver brugt i skoledelen, som led i skolereformen. Personalet deltager dagligt i undervisningen, samt understøttende undervisning og bevægelsesbånd.

Der holdes teammøde 90 minutter hver uge, hvor vi planlægger aktiviteter, der skal ske i løbet af den kommende tid.

Morgen-DUS

Vi har valgt, at alle børnene fra alle tre DUS'ser er sammen om morgenen i DUS C. DUS C har sit eget hus, som ligger bag skolens P-plads ved sportsbanen. Her er der åbent fra 6:30 til 7:50 og der vil altid være mindst to til stede fra personalet i de 3 DUS'ser.

Børnene bliver fulgt over i klassen, når de skal i skole. Efter et stykke tid vælger de som regel selv at gå derover.
I DUS'sen kan børnene spise deres medbragte morgenmad eller de kan få cornflakes/havregryn efter ønske fra forældrene frem til kl. 7.30.

Dagens forløb

Kl. 06:30 - 07:50: Morgenåbning i DUS C.

Fra kl. 12:00/13:30: Børnene bevæger sig frit rundt i huset, deltager i spontane og planlagte aktiviteter og eventuelle ture.

Faste aktiviteter

Leg med lego i Dus ATURE: Hvis vi arrangerer en tur ud af huset, som Jeres barn skal med på, vil Jeres barn få en seddel med hjem eller I vil få besked via Aula. Ved spontane ture får I ikke nogen seddel, men så vil vi som regel være tilbage i DUS'sen kl. 15:00.
 

SKØJTEHAL: Hver uge i vinterhalvåret (september - marts) tager vi i skøjtehallen. 

FØDSELSDAGSTUR: Vi samler de børn, der har haft fødselsdag inden for nogle perioder i løbet af året. Her hygger vi sammen - det kan f.eks. være med en film, popcocn og saft eller en tur ud af huset.

Her bliver de inviteret i vores egen biograf på skolen.

Beskeder

DUSen har kontrolleret pasning. Derfor er det vigtigt, at I giver besked til os, hver gang Jeres barn:

-  holder fri

-  er syg

-  bliver hentet af andre

-  ikke skal med på tur

-  selv må gå hjem ( hvis ikke der er lavet en fast aftale om dette )

-  eller andet.

Der er som regel altid personale i DUS'sen fra kl. 13.30. Det er altså muligt at ringe til os, hvis I har nogle beskeder. I har også mulighed for at give besked i morgen-DUSsen, men bedst er det, hvis I bruger Kontaktbogen for 0. klasse eller Komme/Gå-systemet til at skrive beskeder.

Aula og Komme/Gå:

Disse er to meget vigtige besked- og informationskilder til dussens hverdag!

Vi skriver mange opslag på Aula - og via Komme/Gå kan man som forælder udfylde oplysninger om sit barn samt melde fri og sygdom. Og i DUSsen skal man krydse barnet af på skærmen.

De findes også som APPs

Aula (incl. Komme/Gå) kan hentes som en APP, som vi anbefaler at I downloader for nemmere adgang. APP'en hedder "Aula for forældre og elever".

Kontakttelefon: Se separat menupunkt.

Parkering
 
Det er forbudt at parkere foran bommene ved indgangen til den lille skolegård. Dette for ikke at spærre for DUS-bussen og i særdeleshed for at sikre, at udrykningskøretøjer kan komme ind i skolegården. Der er en parkeringsplads ved svømmehallen I kan benytte.

Fodbold


Forældrenes samarbejde med os

Den daglige kontakt med forældrene er utrolig vigtig, og vi håber virkelig, at I kontakter os med ris og ros. Omvendt kan I også altid regne med, at vi kontakter Jer, hvis der er noget med Jeres barn.

Det er vigtigt, at I som forældre kontakter os samt opdaterer kontaktoplysninger i Aula hvis;

- der sker forandringer i hjemmet

- I flytter

- I får nyt tlf. nr.

- Jeres barn har en periode, hvor han/hun er utryg ved at komme i DUSsen.

Vi vil gerne vil vide disse ting, fordi det er vigtigt, vi kan få fat i Jer, hvis der skulle ske noget med Jeres barn, og fordi det er vigtigt at vide, hvornår vi skal være ekstra opmærksomme på Jeres barn.

Forældremøde

Der vil i slutningen af august eller starten af september blive afholdt et forældremøde sammen med skolen. Her vil I kunne stille spørgsmål, hvis der er noget I er i tvivl om. Det kan I selvfølgelig også gøre inden :-).

Vi lægger vægt på
 

At skulle starte op med så mange nye børn vil i starten kræve utrolig mange ressourcer for alle parter. Vi lægger vægt på, at hvert barn får lov til at udvikle sig individuelt, og vi prøver at støtte barnet i lige netop det, som han / hun er god til. Derigennem prøver vi at styrke både barnets selvværd og selvtillid.

Noget af det, vi vægter meget højt, er, at børnene er trygge ved at være her - både i samværet med personalet og med de øvrige børn. En måde, hvorpå vi opnår denne tryghed, er ved, at vi fra DUSsen lægger mange timer i skoledelen. Dette indebærer, at det meste af personalet i DUSsen er med i hele dagens forløb og kan følge op på dagens gode og dårlige oplevelser og levere dem videre til Jer.

Skiftetøj

Da vejret og børnenes leg veksler meget, er det vigtigt at børnene har skiftetøj liggende i DUSsen.

Jeres børn skal medbringe: (HUSK navn i alt tøj!)

 • Hjemmesko
 • Regntøj, gummistøvler
 • Badetøj
 • Skiftetøj

Leg
I DUSSEN vægter vi børnenes muligheder for leg højt. Legen er ikke bare tidsfordriv, men yderst vigtigt for barnets udvikling.

- Gennem legen får barnet mulighed for at omsætte de mange indtryk, de får.

- Gennem legen udvikles venskaber, evnen til at løse konflikter og evnen til at samarbejde.

- Legen udvikler sprog og forståelse for begreber.

- Legen udvikler evnen til fordybelse og koncentration.

- Gennem legen lærer barnet at forstå livet.

- Børn lærer af hinanden i legen.

Vi vil i samværet med børnene tage udgangspunkt i børnenes egne ideer og forslag til aktiviteter, for at understøtte deres nysgerrighed og fantasi.

Vi bruger tid på at observere børnene, ved at lytte os frem til, hvad der foregår i en konflikt mellem to børn. Kan de klare det selv uden hjælp fra voksne, eller ender det i hårdknude, hvor vi skal blande os? Vi lytter også til, hvordan de taler til hinanden, vi observerer, om nogen er ked af det og har brug for at blive trøstet. Vi er desuden opmærksomme på, om den stille dreng/pige snakker med de andre børn, eller om de skal have noget hjælp fra os til dette. Dette var nogle af de ting, som er vigtige at være opmærksom på i vores arbejde med Jeres børn.

Som sagt - er der noget, I er i tvivl om, er I altid velkomne til at kontakte os.

Kontakt: se separat menupunkt.

Åbningstider: se separat menupunkt.

Venlig hilsen

Personalet i Børnehaveklassehuset