Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolesocialrådgiver

Ulla Jensen/Skolesocialrådgiver

Alle folkeskoler i Aalborg Kommune har tilknyttet en skolesocialrådgiver. Skolesocialrådgiveren er med til at styrke den tidlige og forebyggende indsats, så elever i faldende trivsel og/eller med begyndende fravær støttes så tidligt som muligt.

Skolesocialrådgiveren indgår i det tværfaglige samarbejde på skolen på lige fod med skolens psykolog, sundhedsplejerske og uddannelsesvejleder mv.

Jeg skal som skolesocialrådgiver i samarbejde med skolens medarbejdere støtte, råde og vejlede familier, der af forskellige årsager står i en vanskelig situation.

Som skolesocialrådgiver kan jeg inddrages, hvis en elev, forældre eller lærere oplever vanskeligheder, der har indflydelse på barnet eller den unges trivsel og udvikling i skolen. Det kan f.eks. være, hvis en elev har mange konflikter, megen fravær eller ved forandringer i familien.

Skolens ledelse, lærere og forældre kan sammen beslutte, at jeg deltager i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation eleven og familien står i, og pege på løsninger der kan skabe positive forandringer.

Herudover kan jeg være med til at understøtte samarbejdet mellem familiegruppe, skole og forældre, hvis der er brug for en kontakt hertil. Jeg kan også guide videre til andre offentlige eller frivillige tilbud.

Forældre kan også kontakte mig direkte og lave aftale om råd og vejledning.

Træffetid på Gl. Lindholm skole: Hver tirsdag og torsdag.

Ulla Jensen

Familiegruppe Nord
Nygade 3, 9400 Nørresundby

Ulla Jensen
Tel:   31990011
Mail: ulje-jv@aalborg.dk

Aula: du kan også skrive til mig på Aula.