Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoletal for Gl. Lindholm Skole

Få et overblik over centrale tal om skolen. For folkeskoler offentliggøres tal om: 

-trivsel,  
-karakterer,  
-fravær,  
-elever pr. klasse  
-med mere.

Læs skoletallene her.

(Bemærk, at svartiden på disse statistiksider oftest er meget lange, så hav tålmodighed!)

De nationale mål er:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Uddybning af målene

Målene er operationaliseret i følgende måltal:

 • Mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 
  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 
  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Mål 3: Elevernes trivsel skal øges. 
  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.