MENU
Aula_close Layer 1

Skoletal for Gl. Lindholm Skole

Få et overblik over centrale tal om skolen. For folkeskoler offentliggøres tal om:
-trivsel, 
-karakterer, 
-fravær, 
-elever pr. klasse 
-med mere.

Læs skoletallene her.