MENU
Aula_close Layer 1

Trivselscenter

Trivselscentrets tlf. 25 20 09 01.

Trivselscenter

Elever, forældre, lærere og pædagoger kan til enhver tid tage kontakt til skolens trivselscenter.

Trivselscenteret har kontor på 1. sal ved hovedindgangen.

Trivselscenteret varetager alle opgaver indenfor inklusion og står desuden for de trivselsrelaterede opgaver så som
- at understøtte børns trivsel
- at afholde samtaler med det enkelte barn eller gruppe
- at forebygge via en social indsats i klasserne
- at lave klassearbejde på 4. klassertrin
- at kontakte og samtale med forældre
- at sikre forbindelsen til eksterne samarbejdspartnere

Skolen har flg. trivselspersoner: Christian Bohl Damborg
Fra DUS: Jesper Kristensen
Inklusionsvejleder:  Rikke Bøgh Johansen

Leder af Trivselscenteret er skolens leder Carsten Søndergaard, som også står for kontakt til SSP-samarbejdet (Skole-Socialforvaltning-Politi).

Vi er der normalt kl. 08-15, nogle gange også derefter. Du kan altid prøve at ringe, evt. lægge en besked om, at vi skal ringe retur, når det er muligt. Klik på denne linie for at blive ført til skolens principper og praksis'er.

Skolesocialrådgiver Ulla Jensen kan kontaktes på skolen hver tirsdag mellem 8 og 16 på tlf. 31 99 00 11. På andre dage kan Ulla kontaktes via telefon og bedst på sms.

Herudover kan Tijana Westh, tillige skolesocialrådgiver, kontaktes alle dage pr sms på 25 20 08 08. Der kan også ringes, men Tijana sidder tit i møde, så sms er mere driftssikkert.

 

SSP - forebyggelse:

Mit barn får tilsendt pornografisk materiale – Hvad gør jeg som forælder?

Hvis dit barn modtager online materiale – billeder og/eller videoer med grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd – bør du anmelde dette til politiet.

Du gør det ved at ringe 114.

Du bør samtidig sørge for, at materialet ikke slettes.

Det er uden betydning om materialet er modtaget i eller uden for skoletiden, ligesom modtagers eller afsenders alder er underordnet.

Når det kommer til en eventuel straf, er der tale om skærpende omstændigheder, hvis der deles eller vises pornografisk materiale med unge under 18 år uden deres tilsagn, og en yderligere skærpelse hvis der er tale om børn under 15 år.

Afhængigt af omstændighederne bør du overveje at orientere skolen, fritidscentret, sportsklubben eller hvor dit barn primært færdes.

I Aalborg Kommune benytter vi nu for 3. skoleår materialet kaldet ”Dit Liv På Nettet” som er udviklet og opdateret i samarbejde med Center for Digital Pædagogik. Materialet er et forebyggende læringsmateriale til anvendelse på samtlige skoler målrettet en indsats på 2/3. – 4. – 6. og 8. klassetrin samt forældre til de yngste elever. Dit Liv På Nettet fik Justitsministeriets Kriminalpræventive Pris i 2017. I Aalborg kommune forsøger vi således at arbejde forebyggende og systematisk med brug af sociale medier.

Dette er naturligvis ingen garanti for, at der ikke sker noget uheldigt. Sker det, opfordrer vi til, at I som forældre går i dialog med jeres barn og de unge, der eventuelt er involveret.

Med venlig hilsen
Bjarne Jensen, SSP og Forebyggelseskonsulent
Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune
tlf. 93520071, email: bjen-skole@aalborg.dk