MENU
Aula_close Layer 1

Det tilbyder vi

Overordnet om Gl. Lindholm skole (redigeret sept. 2019)


Der er ca. 620 elever på skolen, som har klasser fra bh.kl. til 9. kl. inklusiv specialklasseafsnit.

Der er DUS (skolefritidsordning) for 0.-3. klasse med 3 underafdelinger, der hver har ca. 75 børn. Det er en certificeret idræts-dus.

Ca. 87 lærere er ansat på Gl. Lindholm Skole inkl. børnehaveklassepersonale. 

Der er ansat 35 pædagoger. Desuden er der 22 teknisk administrative medarbejdere på skolen, herunder teknisk service og rengøring. 

Der er tilknyttet svømmesal til skolen – som også udlånes til øvrige skoler og svømmeklubben NORD. Skolen har Biografsal, Multihus, Vikingesti, nye legepladser over hele skolen fra 2015-19.

Multikulturhuset er der flere brugere, der kommer på skolen (squaredansere, skakklub, taekwondoforening, gymnastikforening, fodboldklub, dagpleje, pensionistklub mm.)

Dokumenter

Idræts-dus certificering 20/1-2012

Shape Created with Sketch.