MENU
Aula_close Layer 1

Ungdomsskolen

Kære forældre

UngAalborg

UngAalborg er landet største ungdomsskole med omkring 300 ansatte og 16.200 potentielle unge i målgruppen, som er mellem 13 og 19 år (også 12-årige, som er begyndt i 7.klasse).

UngAalborg er masser af spændende, sjov og lærerig fritid dit barn. Desuden tilbyder UngAalborg en række alternative skoleforløb.

Vi har en række tilbud i de enkelte lokalområder – både ungdomsklubber og undervisningsprojekter. Alle byens tilbud kan ses via www.ungaalborg.dk. Bemærk at der altså er mange flere tilbud end de lokale - jeres børn er også velkomne på de andre skolers hold!

Vi forsikrer Jer om, at Jeres børn er i trygge rammer på Ungdomsskolen, og at vi er bevidste om det ansvar, der er knyttet til arbejdet med de unge.

Det meste er gratis. Til rejser og ture er der brugerbetaling.

Eleverne får mere info om UngAalborg på skolen, hvor skolernes kontaktperson vil komme rundt to gange årligt samt i det omfang, der er behov for det.

Alkohol og stoffer må selvfølgelig ikke findes i forbindelse med UngAalborgs aktiviteter.
 

Hvordan kommer man med?

Tilmelding sker på vores hjemmesidewww.ungaalborg.dk.

Når man tilmelder sig, får man en besked om, hvornår holdet starter samt anden praktisk info.

De unge har mødepligt, når de melder sig til en aktivitet.

Skolens kontaktperson: I er velkomne til at kontakte mig, Karsten Madsen på skolen eller pr. tlf. 40 61 26 62. I kan også kontakte UngAalborgs hovedkontor på tlf. 99 31 41 91 eller at læse mere om UngAalborg og se alle vores tilbud på www.UngAalborg.dk.

---

Oplysning af CPR-numre: UngAalborg.dk er koblet til Aalborg Kommunes centrale IT-netværk. Det betyder, at det er sikkert for dit barn at oplyse CPR-nr., som UngAalborg skal have, for at vi kan registrere dit barn i kommunens system.

Aktiviteter, der koster penge: Når det drejer sig om en aktivitet (ikke entré eller klubmedlemskab), der koster penge, SKAL forælder/værge oplyse CPR-nr. og underskrive en blanket. Vi sender en regning til forælder/værge. Tilmeldingen er herefter bindende, og pengene refunderes ikke! Det vil fremgå tydeligt, hvis der er betaling forbundet med et hold.
 

Med venlig hilsen

Karsten Madsen, tlf. 40 61 26 62

Kontaktlærer på Gl.Lindholm skole