MENU
Aula_close Layer 1

Karakterskalaen

Karakterskalaen anvendes på følgende måde:

12 Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10 Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
  7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.
  4 Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige, væsentlige mangler.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00 Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3 Gives for den helt uacceptable præstation.

Standpunktskarakterer udtrykker lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt - kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.


Hvornår og hvordan får man karakterer?

0.-7. klasse: I skole-hjemsamtalerne fortælles om elevernes standpunkt. Hvis forældre ikke møder op, kan der tilgå skriftlig orientering til forældrene.

8.-9. klasse: Eleven får karakterer i alle prøvefag og evt. i øvrige fag. Karakterbog uddeles primo december, februar og i juni umiddelbart før sommerferien.


Link til Undervisningsministeriets side, hvor man kan se de seneste karakterer for Gl. Lindholm Skoles afgangsklasser.
(Hav tålmodighed, list længe om at svare :-)).