MENU
Aula_close Layer 1

National trivselsmåling 2019-2020

National trivselsmåling 2019-20 for Gl. Lindholm Skole med en opsummeret skolerapport og tilhørende bilagsrapport for hhv. 0.-3. og 4.-9. klasse:

Skolerapport 0.-3. klasse   +   Bilagsrapport 0.-3. klasse

Skolerapport 4.-9. klasse   +  Bilagsrapport 4.-9. klasse